ZVUKOVÉ  LÁZNĚ

= relaxační centrum pro individuální terapie, skupinové muzikoterapie a pro setkávání lidí na duchovní cestě. 

Mimo to slouží také jako výukové centrum pro pořádání meditačních setkání, speciálních kurzů a seminářů.

Mimo prostory centra organizujeme týdenní relaxační pobyty u moře s programem. výukou různých technik pro rozvíjení vědomí a prohlubování vnímání.

Do všech našich programů zařazujeme techniky, které jsme si ověřili letitou praxí ve svém životě.  Jsou to techniky sebepoznávací, které současně posilují zdraví a psychiku.  Všechny tyto techniky lze docela dobře využít pro zlepšení a zkvalitnění života, bez ohledu na to, jaké má člověk zaměstnání. S jejich pomocí se může o sobě hodně dozvědět, ale také se naučit lépe a efektivněji využívat své energie, stejně jako rozvíjet schopnosti, které dostal do vínku.

Preferujeme přirozený vývoj vědomí a vnímání za dodržení všech pravidel lidskosti, poctivosti a upřímnosti. 

Za půl století toho není málo, čím si člověk musel projít, co musel poznat a pochopit.

 

Terapie v našem centru nejsou náhradou za vysoce odbornou lékařskou péči.  

Jsou doplněním a nabídkou pro pro toho, kdo potřebuje pochopit a pohnout se z místa kupředu.

Jsme tu pro toho, kdo hledá cestu ze zamotaných a tíživých životních situací, ať už jde o vztahy, práci, či zdraví a vitalitu.

A také pro toho, kdo je odhodlaný dál na sobě pracovat a dozvědět se ještě něco nového. Neboť jak známo, vývoj jde stále kupředu. Mnohé věci zastarají, a stejně tak je to i se starými technikami, které po čase přestávají fungovat tak, jak bychom v rámci svého vývoje potřebovali. Staré věci odcházejí, ale přicházejí nové. Vývoj se nezastaví. A tak v budoucnosti budeme potřebovat vědět a znát mnohem víc, nežli teď, abychom své životy správně naplnili. 

 

Nepraktikujeme žádné kouzla, ani okultní praktiky, ani neděláme rituály.  Nedáváme žádné zasvěcení do žádných systémů.

Po letech zkoušení a praktikování různých technik, nezbylo, než se vrátit na úplný začátek - zpátky k sobě, a pustit se do ještě hlubšího bádání a prozkoumávání hlubin své duše. A s tím návratem jsme přirozeně museli odložit mnoho starého, a také ty staré, zkostnatělé praktiky, techniky a návody, které neměly opodstatnění ani smysl. 

Dovnitř do nitra člověka se nahlížet nemá. Ani to neděláme. Spíše vedeme každého, aby se k tomu dovedl postavit sám a mohl si zpracovat to, co tam má v nepořádku. 

Energie, se kterými pracujeme, jsou možná za hranicí hmatatelného světa, ale dají se cítit, vnímat a prožít. A také je možné se postupně naučit, jak se na ně dívat, co symbolizují, na co poukazují a jak s nimi nakládat, aby člověku pomohly a prospěly.  Život je škola, a kdo je na život připravený, nemusí se lekat ani setkání toho, co je za branou tohoto hmotného světa.  Protože připraveným štěstí přeje.  Připravený se nezalekne překážek. 

 

Díky andělům a průvodcům ze světa duchovního za všechno to, v čem nás vyučují, a co se tak úzce dotýká našich pozemských životů a všeho toho, co tady jako lidi můžeme prožívat.  Bez nich bysme nevěděli opravdu vůbec nic ani o karmě, ani o tom, jak se duše učí a připravují, ale ani o tom, kam odcházejí naši bližní z toho to světa. 

Zkrátka bez nich - bez andělů průvodců a učitelů a bez Boží pomoci bychom ani nemohli provozovat naše centrum. A bez jejich pomoci by nebyly ani programy a plno informací a nových meditací a užitečných technik pro práci na sobě.  Asi bychom byli nuceni opisovat a kopírovat od jiných lidí, a tak bychom mohli šířit i to, co už je nefunkční a neplatné. To oni nás dál učí o energiích, o bezpečnosti práce s energiemi, o nepsaných vyšších zákonech a pravidlech, ale také o tom, jak si člověk neporozřetelně a lehkomyslně může svoji karmu zatížit na sto i více let.  Ne, nejsme nadlidé, kteří by všecko věděli a znali. To zdaleka ne. Čím víc toho totiž vidíte, tím víc si uvědomujete, jak jsme jako lidi malincí a omezení. A jak málo toho o duchovním světě a o duchovním životě skutečně víme. 

A tak chceme svoji kapkou přispět do tohoto světa a podělit se o to dobré a prospěšné. 

Pro planetu Zemi, pro světlo Boží naděje, pro nás, pro vás, a také pro příští generace.

Pro naše potomky, kteří se budou rodit na zemi, aby si získali ty svoje životní zkušenosti v hrubé hmotě. 


 

Naše nabídka je tu pro lidi otevřené a přístupné - pro lidi ochotné na sobě začít pracovat a měnit sama sebe v souladu se svým nitrem.

Ať už přijdete na relaxaci anebo na individuální terapii, bude to pro vás nějakou změnu znamenat.  Když přijdete jednou, nevadí. I to někomu stačí, aby se posunul o krok dál.  Pro každého se prostor najde, aby se mohl dát dohromady, a načerpat zpátky ztracenou odvahu.  Ale pokud potřebujete něco v životě pořešit, a poprat se s takzvanou nepřízní osudu, i to se dá řešit, když není člověk líný.  Žádné koláče nejsou bez práce.  A když o něco jde, tak je potřeba přiložit svoji ruku k dílu, aby to pro vás mělo ten správný efekt a opravdový smysl.  Jiank bysme si mohli povídat pohádky anebo číst ve vykládacíh kartách. 

Ale

ŽIVOT SE NEDÁ VYČÍST ANI VYLOŽIT. 

Ten si zkrátka musí každý z nás odžít.

Nestačí jen teorie, praxe je důležitá.  To je poučení ze života. 

 

S vykládacíma kartama jsme si hráli v mládí, když jsme svoje anděly ignorovali a mysleli si, že to bez nich hravě zvládnem sami.  Karty se dají ovlivnit, a stejně tak jakýkoliv předmět jiný, když člověk nemá ponětí, jak daleko od něj anděl stojí.  Kdo má silnou vůli, ten to umí, ten to zná.  Ale to pak nemá tu váhu, když sami si do toho zase vkládáme jen to, co chceme.  I osud se dá modulovat a změnit.  Nepřízeň se dá odvrátit.  Všechno závisí jen a jen na vás, a na tom, co si potřebujete projít a odžít. 

Co máte - je svobodná volba. Možnost si volit s rozhodovat, jak dál.  A jestli půjdete cestou správnou, anebo ne, to časem poznáte. To se ukáže. 

 

Jestli půjdete navzdor bolesti, cestou přes svůj střed,  anebo si necháte diktovat. V životě pak vždycky přijdou situace, kdy se musíte rozhodnoout a musíte se pustit i do hluboké vody. Jen díky tomu se můžete naučit plavat. Jinak ne - když budete pobíhat po břehu, volat, a dívat se do dáli, nic se nenaučíte.  A jestli se necháte nalákat na vějičky, nebo se necháte zatáhnout do většího bahna, vždyť i to jsou cennné zkušenosti, přes které učíte se poznávat strop svých možností a své hranice.  

Z toho plyne, že ptát se na svůj osud - je omezené a krátkozraké.

Co Vás čeká?

To je otázka, na kterou se nedá jen tak jednoznačně odpovědět.  

Proč?

O tom, co vás čeká rozhoduje mnoho okolností. A tou nejdůležitější je vaše rozhodnutí a krok, který uděláte.  A pak to také záleží na to, komu a čemu uvěříte - komu dáte svoji důvěru - jestli jinému člověku, anebo sami sobě a svému andělu.  

Na kterou kartu vsadíte?

To je na vás a svobodě vaší volby.  V tom máme každý možnost si volit a rozhodnout se. 

Andělé vždy jen čekají, co uděláme. 

Trpělivě snášejí i ty naše chybné rozhodnutí.  A nezasahují tak dlouho, dokud nepřijde správný čas.

Jakmile vidí, že nám hrozí nebezpečí, tehdy zasáhnou.  Jinak nám dávají dostatek času pro poučení a pochopení. 

 

Duchovní růst a duchovní zrání, to je oč tu kráčí.

Čemu se učíme a k čemu nás život vybízí? Jak zvolit si správnou cestu a správně se rozhodnout?  Jak poznat dobré ovoce od toho nahnilého?

To už je téma pro osobní setkání - a pro práci na sobě a na sebepoznávání.

Tu k této práci, rádi bysme přispěli tak, jak je nám vlastní. 

Na základě celoživotního hledání - to vše čemu jsme se naučili, a co jsme také svým rozumem pobrali a pochopili, od nehmotného světa do tohoto hmotného, na tom stavíme svoje programy a výuku ve Zvukových lázních. 

Pro harmonii a svobodu duše.  Pro klidný, spokojený a vyrovnaný život.

 

 

:kiss

 

 

Náplň práce - techniky pro praktický život - pro podporu duchovního rozvoje osobnosti:

Muzikoterapie a využití přirozené hudby a léčivých zvuků pro posílení či obnovení zdraví a k doplnění energie v organismu

Meditace - výuka a prohlubování meditační praxe, spojení se svým vnitřním rádcem

Spojení s andělem strážným a duchovními průvodci

Práce s energiemi - odblokování, čištění aury a čaker

Práce s myslí a vědomím: ovládnutí své mysli a využití mentálních schopností pozitivním směrem - pro dosažení kýženého cíle

Color-terapie, automatická kresba a intuitivní kresba

Diagnostika a bioenergie orgánů těla, energie v čakrách a v auře

Práce s tělem a na energetických drahách: Čchi-kung, Tao, meridiány a masáže shiatsu

Duchovní psychologie a numerologie podle andělů

Práce s podvědomím a rozvazování karmických uzlů

Harmonie těla, duše a mysli


*

*

Terapie, procedury a programy, které nabízíme, jsou cestou pro návrat do harmonie a do rovnováhy.

*

Když se rozhodnete něco změnit, když máte zájem se poučit a začít něco v životě dělat jinak - něco zlepšit, zkvalitnit, ujasnit si některé ty souvislosti a věci, v kterých nevidíte ještě smysl, tedy je tu nabídutá pomocná ruka.

Když ztrácíte odvahu a naději, a hledáte zase zpátky sami sebe a to, co je ve vás cenné a vzácné, nemusíte se bát, že bychom vám to brali či vymlouvali.  Chápeme mnohé, protože i my sami jsme si mnohým v životě museli projít, museli zabojovat a čelit situacím, které nejsou vůbec k závidění. 

 

Několik let jsme měli možnost pracovat s postiženými ve stacionářích. Pracovali jsme s lidmi různého charakteru, naladění, zájmů a vnímání.  Byla to práce plná poučení a nových poznatků.  A současně nám prohlubovala vidět a vnímat to, co očima vidět není, a co není možné rukama uchopit a osahat.

 

Prožitek klinické smrti, ten se nikomu z paměti a z duše nevymaže. Kdo si tím projde, má to v sobě už nadosmrti, a nikdo na tom nic nezmění.  A když se vás přitom dotýkají andělé, kteří vás pak tady po zemi doprovázejí, už vám nikdo nikdy nevymluví, že oni jsou jen výplodem fantazie, ani že neexistují.  Vy to víte. A přes to nejede vlak.

Je to stejné, jako když se ruky přítele dotýkáte. A ten dotek plný pochopení, hedvábný a měkký, vryje se vám do paměti, až pod kůži.  A právě to byl moment, který hodně zasáhl do života a změnil tvář i náplň ve Zvukových lázních.

Pořád je ale na čem pracovat, a co na sobě měnit a zlepšovat. Dokud člověk žije, ta možnost tady je. A učení je věru dost a dost. 

Ale o tom všem raději až osobně při setkání.   

:)

Život je cesta duchovní

Věřte nebo ne, z každé zamotané situace vede cesta ven.  Nepříjemnosti jen zocelují každý lidský charakter. Brousí člověka jako diamant.

Všichni zrajeme - někdo si to ani neuvědomuje.  Ale s každou překonanou překážkou, co v životě zvládnete, váš duch o něco zesílí a získá zkušenost. Tomu věřte.  

Všechny odpovědi máte v sobě. 

Nejsou nikde venku, ale ve vás. 

Jak se k nim dostat? 

Jak neporušit žádný duchovní zákon a zákon o zachování energie? 

Tedy - jak si nepřitížit dále svoji karmu?  Jak správně žít - co dělat a čemu se vyhnout? 

To jsou otázky, na které neexistuje univerzální odpověď. Můžete přijít, a můžeme se na ně podívat společně.

 

Je toho moc, co duše skrývá.  A tajemství života je také umně ukryté. 

Jsme obyčejní lidé, jako vy - jako každý jiný.  Máme svoje názory, a možná trochu jiné vnímání.  Něco známe, hlavně to, co jsme sami řešili.  Ale také nevíme všechno.  Nejsme ani bohové ani andělé.  Jsme lidé, co po této zemi chodí a snažíme se pomáhat tady, jak umíme a jak můžeme. 

*

Jak fungují neviditelné zákony a souvislosti v našich životech?

Pokud jste přišli až sem, na naše stránky a pročítáte tento text, znamená to, že už hledáte cestu a přemýšlíte, kudy dál.  Víc se však nedočtete.

Čtení totiž samo o sobě nepřinese tolik, jako osobní setkání, kdy se řeší věci jednotlivé, individuální a aktuální.

A tyto stránky nejsou určené k psaní dlouhých článků, ve kterých bude všechno popsané.  K tomu slouží kurzy a setkávání ve Zvukových lázních anebo náš info-portál.

*

Jak jsme se dostali k práci se zvuky?

Jak jsme se dostali k energiím - čakrám - auře - k andělům a k tomuto vnímání ?

Hrát jsme začali ve škole pro muzikoterapeuty o mnoho let potom, co jsme se zabývali meditacemi, čakrami, čchi-kungem, Tao a shiastu masážemi.  V podstatě tibetské mísy, didgeridoo, bubny a další etnické nástroje rozšířily jen to, na čem jsme v předhozích mnoha letech pracovali.  Pak přišla praxe ve stacionáři pro postižené a velmi jemná a delikátní práce s těmi, co nemluví a vyjadřují jen verbálně své pocity. To znamenalo, že my stále na sobě musíme dál pracovat. Aby to působení mělo smysl a bylo prospěšné a účelné. Dál se nám pak začal otevírat svět energií - svět andělů a duchovních bytostí, které nám při práci u postižených pomáhaly.  Díky Bohu za ně a za jejich pomoc. 

Zvukové lázně jsou výsledkem letitých zkušeností a práce na sobě. 

*

A co jsme za ta lépa praxe a pozorování zjistili?

- že zvuk a hudba se dá využít různými způsoby.  Ale k tomu, aby byla opravdu terapeutická a pomáhala láčit a ladit nitro, a také buňky těla, i práce s hudbou a se zvukem má své neochvějné zákonitosti.  Že se přitom děje spousta věcí, to je bez debat. Je to něco, co pouhým okem vidět není. Ale co se dříve či později projeví. Jak? To podle toho jakého působení je použito - a k jakému účelu se zvuk a hudba nastaví.   Ale protože jsme každý nějak nastavený ve vnímání, a ne všichni jsme na stejné startovací linii, tak aby nedošlo k nedorozumění, odkázali bychom na další stránku, kde pro názornost jsme si vzali něco z malých pokusů při vědeckém bádání.

více na stránce:  Zajímavosti

Hudba je lékem pro psychiku, stravou pro duši, výživou pro emocionální hlad a podporou pro zdravé fungování těla a celého biosystému. 

*

Terapie je možné dohodnout jako individuální, anebo třeba i rodinné - pro posílení rodinné pohody a klidu.

Při řešení v ostatních osobních záležitostech anebo neutěšených vztahů, je lépe využít nabídky individuálního osobního sezení. 

viz. Procedury

*

  Vrámci výuky a předávání zkušeností organizujeme

speciální výukové kurzy

jako podporu pro rozšiřování vědomí a vnímání, sebepoznání a růzvoj duchovní (spirituální) obrody a svobody.  Vycházíme z vlastních zkušeností a nekopírujeme žádného lektora.  Práce je zaměřená na několik úrovní tak, aby byla smysluplná, pochopitelná a logická.  Pracuje se na všech rovinách současně - tedy s tělem, duší a myslí a sebezušlechťováním. Tedy jednoduše řečeno rozvíjením zodpovědnosti za sebe sama a za to, co nás v životě potkává a co musíme řešit.  Pracuje se s vědomím jemně-hmotných center - čaker, aury a jemně-hmotných těl.   Pro podporu ztraceného sebevědomí, zpracování emocí a odstrańování strachů a fóbií. Odbourávání stresu a nalezení nového elánu do života. Narovnávání a řešení vztahů, a další. 

kurzy a akce - viz. Termíny

*

Na základě zájmu, po předchozí dohodě, jsme schopni připravit speciální muzikoterapeutické programy pro postižené ve stacionářích, s nimiž máme také zkušenosti.

*

Při práci dodržujeme zásady lidskosti a respektujeme svobodnou volbu, jedinečnost a originalní cestu každého účastníka a klienta.
*

Naše práce není náhradou odborné lékařské péče. 

Je pouze podporou a doplněním pro toho, kdo touží dozvědět se o něco víc, nežli se v knihách píše. 

Pro klidný, spokojenější a vyrovnaný život.

*

"Teprve ten, kdo prožil opravdová muka a utrpení, kdo povstal z běd, a vlastní marnivost ho nezahubila, Kdož nezalekl se a našel východisko, dokáže druhým vpravdě naslouchat. Ten porozumí a dovede podat pomocnou ruku tak, jak je to potřebné."

*

To co jste si sami prožili,  to Vám už nikdo nikdy nevezme.  Máte se o co opřít. A vy to víte.


*

Díky za Vaši přízeň a za pomoc andělům

Blanka a Honza

   

 

 

Více o nás a o našem hledání a nacházení, včetně článků a povídání na našem info portálu :  http://zazemi.hobi.cz