Relaxační centrum ZVUKOVÉ  LÁZNĚ

 - je místo, které jsme vytvořili pro setkávání lidí, kteří tak jako my hledají spřízněné duše pro společné sdílení a předávání poznatků a zkušeností ze života. 

Jsme tolerantní a otevření přínosným podnětným způsobům, které pomáhají harmonickému životu, jsou poučné, moudré a čisté na všech úrovních, včetně těch neviditelných jemně-hmotných. 

S otevřeným srdcem podporujeme rozvíjení vědomí a vnímání jemných smyslů, s jejichž pomocí lze dosáhnout jednoty ducha, těla a mysli.

Od roku 2012 se mnoho srdcí se otevírá a postupně probouzí k plnosti vědomí. Přichází nový proud. Otevírá se nová brána, která překračuje hranice všednosti. V lidech se aktivují další jemnější smysly pro vnímání laksavosti, harmonie, krásy, a současně s tím se také otevírá napojení na andělské bytosti a světelné průvodce, na které pod vlivem zastaralé systematické materialistické výchovy lidé zapomněli.

Jdeme zpět do jednoty a neomezeného pole možností, kde každý má možnost realizovat ty nejhlubší zájmy a pohnutky duše pro vytvoření míru, klidu a harmonie, a přenést je následně do reálného světa.

Od roku 1999 let jsme poznali a vyzkoušeli nejrůznější techniky a způsoby, které pomáhají rozšiřovat vědomí, pročistit staré záznamy v energo-informačních polích člověka. Hledali jsme vždycky takové postupy, které respektují a tolerují individualitu a originální sebevyjádření každého jednotlivce v rámci celku. Dostalo se nám poznat také odlišné způsoby, které harmonii zcela rozbíjejí, a znemožňují pozitivní růst a rozvoj osobnosti, zastírají smysly, omezují pochopení a vyčleňují se od jednoty s dcuhvoní podstatou života. Díky takovým poznatkům a zkušenostem se nám vyjasnilo ještě víc pro co toužíme žít a čemu chceme svůj život zasvětit.

Pracujeme tak, aby to bylo podnětné pro zdraví, duševní klid a celkovou harmonii.

Pěstujeme ustavičně své vitální schopnosti, uvědomění si sebe v každém okamžiku. A všechna negativa, která se vynořují, využíváme podnětným tvůrčím způsobem k přepracování vlastních postojů, názorů a myšlenek tak, aby bylo dobře a příjemně na světě - tak, aby nám zdraví sloužilo a vzkvétalo, bez ohledu na věk a bez ohledu na vlivy okolního světa, který se chová tak, jak se chová.

 

 

Zvuk a léčivé frekvence se staly stěžejními pro naše aktivity. Využíváme jich nejen pro skupinové akce, ale také při individuálních terapiích REVIVE - znovuobnovení.

Sami hrajeme na různé etnické a lidové nástroje  a vytváříme tak prostředí, které je prospěšné a léčivé v daném okamžiku pro daného klienta anebo skupinu.

Našim záměrem je návrat k celostní harmonii a rovnováze přirozenými cestami. Vše, co cítíme a máme vyzkoušeno jako přínosné, fungující a prospěšné, se v naší práci kombinuje a doplňuje.

To učíme a předáváme, aby také každý, kdo od nás odejde si mohl doma sám s těmito technikami pracovat a rozvíjel tak své zdraví fyzické, psychické, emocionální, duševní i duchovní.

 

Od roku 1996, kdy začalo naše hledání, jsme absolvovali Silvovu metodu, Ultrakurz léčení, Reiki I a II. Školu ODHA s výukou a praktikováním Shiatsu, TCM diagnostiky, Do-In, cvičením čchi-kung a Tao, léčebným stravováním, Osho a zenovými meditacemi. Intenzivní ústraní a meditace Vipassana, nám pak umožnily hlubší uvědomění a sebe-poznání.

Vystudovali jsme základ holistické muzikoterapie na PdF UP v Olomouci. Několik let jsme působili jako externí muzikoterapeuté ve stacionářích pro postižené v Jihlavě a Ledči nad Sázavou.

Spolupracovali jsme také s MŠ, ZŠ, meditačními a rodinnými centry.

Založili jsme občanské sdružení – jako neziskovou organizaci, aby se aktivity, věnované zdravému životnímu stylu nemusely stát byzynsem, a tudíž i ceny jsme mohli udržet na co nejpřijatelnější nízké úrovni i pro sociálně a materiálně slabší.

 

 

Terapie v našem centru nejsou náhradou odborné lékařské péče. Jsou ale přínosným a dobrým doplňkem při jakékoliv klasické léčbě.  


Můžeme Vám pomoci, abyste se naučili: řešit  složité situace ve vztazích v rodině i v zaměstnání,

eliminovat zdravotní problémy jako jsou alergie a opakující se chronické potíže,

pomoci při profesním uplatnění v práci, při rozhodování výběru zaměstnání,

při vyhoření a ztrátě vitality pomůžeme obnovit vnitřní energii a překonat krizi.

 

Nepraktikujeme žádné kouzla, okultní praktiky, ani rituály. Nedáváme a nepreferujeme žádné zasvěcení do žádných systémů.

Naše pomoc vychází z osobních letitých zkušeností a ze života.

Ukazujeme cestu, východiska a řešení z pohledu duchovního, energetického i lidského - a to vše v jednom.

Pomáháme přivést každého zpátky k sobě - ke své podstatě a tomu, co je každému přirozené a dané do vínku z pohledu karmy a duše.

Respektujeme individuální stav, přístup, vnímání a možnosti každého jednotlivce. Nic nevnucujeme, fungujeme jako průvodci a poomocníci při překonávání životních výzev. Pomáháme v pochopení a poznání.

Každý, kdo přijde, je předem seznámen s průběhem terapie. Pracujeme pod laskavým vedením duchovních učitelů a andělů, a zcela respektujeme jejich vyšší zásahy, stejně jako zásady při vedení každé terapie či kurzu. Takže každý člověk, který přijde, dostane také odpovědi na své otázky, které potřebuje slyšet a vědět. Bez povolení a bez přítomnosti světelných poradců (andělů) neotevíráme dveře do duchovních rovin a ani nenahlížíme nikam, kam to není vhodné ani dovolené. Respektujeme plně záměry Vyšší Boží vůle a osobní duchovní plány pro život každé duše.

Pro harmonii, zklidnění a pro svobodu duše. Pro klidný, spokojený a vyrovnaný život.

:kiss

Náplň práce - techniky pro praktický život - pro podporu duchovního rozvoje osobnosti:

Muzikoterapie a využití přirozené hudby a léčivých zvuků pro posílení či obnovení zdraví a k doplnění energie v organismu

Meditace - výuka a prohlubování meditační praxe, spojení se svým vnitřním rádcem

Spojení s andělem strážným a duchovními průvodci

Práce s energiemi - odblokování, čištění aury a čaker

Práce s myslí a vědomím: ovládnutí své mysli a využití mentálních schopností pozitivním směrem - pro dosažení kýženého cíle

Color-terapie, automatická kresba a intuitivní kresba

Diagnostika a bioenergie orgánů těla, energie v čakrách a v auře

Práce s tělem a na energetických drahách: Čchi-kung, Tao, meridiány a masáže shiatsu

Duchovní psychologie a numerologie podle andělů

Práce s podvědomím a rozvazování karmických uzlů

Harmonie těla, duše a mysli


*

Několik let jsme měli možnost pracovat s postiženými ve stacionářích. Pracovali jsme s lidmi různého charakteru, naladění, zájmů a vnímání.  Byla to práce plná poučení a nových poznatků.  A současně nám prohlubovala vidět a vnímat to, co očima vidět není, a co není možné rukama uchopit a osahat.  Po prožitku zážitku blízkosti smrti se otevřelo nové vnímání světa, včetně spojení se světem duchovním. Světem, kde žijí a pracují andělé.

 

Z každé těžké a zamotané situace vede cesta ven. Jen je potřeba vstát a jít, a chtít něco pro změnu udělat.

Těšíme se na Vás v Relaxačním centru Zvukové lázně

Blanka a Honza

   

 

 

Naše webové stránky :  http://zazemi.hobi.cz

Náš kanál na youtube: https://www.youtube.com/@Zvukla/playlists