REGENERAČNÍ ZVUKOVÁ LÁZEŇ                                            

Regenerační zvuková lázeň probíhá působením nástrojů z celého světa. Pomáhá tak lépe a rychleji regenerovat po operacích a jakýchkoli zdravotních komplikacích. Není čistějšího a účinnějšího blahodárného působení na celý organismus, včetně psychiky, které by se dalo srovnávat se zvuky přirozených nástrojů.  O nástrojích, které používáme, najdete více zde: https://zazemi-zvukla.webnode.cz/nastroje/ 

1 hodina:  600 Kč

 

REVITALIZAČNÍ ZVUKOVÁ LÁZEŇ                                                 

Je muzikoterapeutické působení při únavě, dlouhodobém stresu a celkovém vyčerpání. Dá se velice vhodně použít také při ztrátě vitality, nebo když člověk hledá smysl svého života, či stojí na životní křižovatce.  Pomáhá doplnit kvalitní životarádnou energii do všech buněk, a tím předcházet totálnímu vyhoření. Posiluje vitalitu i zlepšení nálady. Není čistějšího a účinnějšího blahodárného působení na celý organismus, včetně psychiky, které by se dalo srovnávat se zvuky přirozených nástrojů. O nástrojích, které používáme, najdete více zde: https://zazemi-zvukla.webnode.cz/nastroje/

1 hodina:  600 Kč

 

ZVUKOVÁ HARMONIZACE čaker a aury                                            

Pomáhá posilovat zdravou funkci všech vnitřních orgánů, doplňuje energii, rozpouští šedé a temné shluky energií, které se na čakrách mohou usadit díky velmi zátěžovým životním situacím. Pravidelné čistění čaker muzikoterapeuticky pomáhá zdravějšímu vývoji celého organismu, bez ohledu na věk člověka. Je nejvhodnější a nejčistší formou v prevenci pro celkové zdraví, která harmonizuje a propojuje všechny části lidské bytosti do jednoty a celistvosti.

30 minut:   300 Kč

 

POMOC Z PSYCHOSPIRITUÁLNÍCH KRIZÍ                            

Při ztrátě sebevědomí a důvěry v dobro, při neschopnosti pohnout se z místa, anebo když vidíte svět a budoucnost v tmavých barvách, a nejste schopni si sami pomoci dostat svůj život zase do přirozeného a harmonického proudu. V životě lidském se mohou takové krize vyskytnout například při ztrátě blízkého, propuštěním ze zaměstnání, anebo z velkého nečekaného zklamání, když jste někomu slepě důvěřovali a on vás zradil. Je celá řádka takových situací, které mohou způsobit krizi vnitřní. Tato pak přímo ovlivňuje kvalitu života, schopnost najít konstruktivní řešení, a vyjít z krize posílení, poučení a více sebevědomí.

1 hodina:  400 Kč

 

Terapie SEBEPŘIJETÍ                                                                         

Účelem je posílit dobré vlastnosti, podnítit samostatnost a zdravé sebevědomí, včetně schopnosti tvořivě si poradit s jakoukoliv životní výzvou. K tomuto účelu jsme vytvořili motivační kartičky SEBEPŘIJETÍ, které můžete zakoupit osobně u nás při kterékoliv terapii, anebo na e-shopu: https://www.hobi-style.cz/p/24/

2 hodiny:  800 Kč

 

 

Terapie  SVĚTLA                                                                                     

Aktivace uzdravujícíh procesů pomocí přikládání rukou. Dotýkání a pohlazení jsou nezbytnou součástí lidského života. Pomáhají lepšit náladu, přinášejí úlevu od stresu, aktivují vyšší schopnost samouzdravujícíh procesů, včetně zvýšení chuti do života, i nalézání vlastních východisek a originálního řešení. 

1 hodina:     500 Kč

 

 

CHAMPI - masáž hlavy a šíje                                                      

Uvolňuje a přirozeně aktivuje energetické body na hlavě, krku a šíji, čímž příjemně působí také na psychiku. Dochází k uvolnění celé řady negativních blokád, které vznikly v průběhu času s nečekanými událostmi.  Masáž Champi tak pomáhá vrátit optimismus a zdraví mysli, i uvolnit psychické traumata, opustit zátěže, a dát životu nový rozměr.

1 hodina:   600 Kč

 


TERAPIE S PŘÍSTROJI

SHIATSU na masážním lehátku        30 minut:   300 Kč                      

MAGNETOTERAPIE                           30 minut:   300 Kč

IONIZAČNÍ DETOX                             30 minut:   300 Kč

 

SKUPINOVÉ MUZIKOTERAPIE

PÁROVÁ MUZIKOTERAPIE                                    1 hodina:  1000 Kč

SKUPINOVÁ MUZIKOTERAPIE (do 10 osob)        1 hodina:   2000 Kč

 

 


 

Diagnostika 

Diagnostikuje se stav a situace v jemně-hmotném těle, jednotlivé čakry a vnitřní orgány či jednotlivé části těla. K diagnostice využíváme především zvuk tibetských mís a kartálků. Za použití zvuku už při diagnostice dochází současně také k vylaďování - komplexního harmonizování celého organismu, včetně energetických drah, aury i čaker.  Diagnostiku je možné, v případě potřeby, provést také pomocí automatické kresby.

* Diagnostika čaker

* Diagnostika aury

* Diagnostika stavu energií v jednotlivých orgánech

 


Individuální terapie a konzultace

Při terapii dochází k hlubšímu propojení a vyladění duše, těla a mysli. S pomocí terapií pomáháme odkrývat a řešit příčiny problémů ve vztazích, potíže při ztátě zaměstnání, příčiny zdravotních problémů, odbourávat stres, odkrýt příčinu při ztrátě energie a vyhoření, a najít cestu k sobě samému cestou prožitku. K terapiím využíváme techniky muzikoterapie, color-terapie, hlubinné regresní terapie. Všechny terapie jsou zaměřeny na vlastní prožitek, zkušenost, hlubší poznání a pochopení. Teprve na těchto základech, když člověk sám prohlédne závojem iluzí, a pochopí, jakými principy a vzorci si sám sobě způsobil přetížení a bolest, přichází uvolnění a návrat k rovnováze, celostní harmonii a k obnově zdraví.

Délka jednoho sezení či terapie může být minimálně 1 hodinu, maximálně 3 hodiny. Běžný standard je 2 hodiny na jedno sezení s jedním klientem.


Muzikoterapie

* Čištění čaker od energetického smogu tibetskými mísami, gongem nebo kartálky

* Čištění aury tibetskými mísami nebo zvonkohrami

* Pročištění vnitřních orgánů tibetskými mísami

* Harmonizování celého těla zvukem tibetských mís a příslušných nástrojů dle aktuální potřeby

* Doplnění energie v organismu pomocí zvuků příslušných nástrojů

* Doplnění energie v čakrách tibetskými mísami

* Celostní muzikoterapie s využitím více druhů hudebních nástrojů

 

Color-terapie

* Diagnostika

* Vytvoření osobního energetického obrázku - pro doplnění energie nebo pro harmonizování domova

* Vytvoření osobního léčivého obrázku s doporučením, vysvětlením a návodem na použití

 

Terapie Sebepřijetí

* pro řešení vztahových problémů

* pro řešení zdravotních problémů

* pro nalezení svého postavení ve společnosti

* pro rozvoj duchovní, duševní, profesní, empirický

* pro povzbuzení tvořivosti a originálního tvořivého potenciálu


Terapie kontaktní - energetické působení dotykem

* Shiatsu masáž

* Ošetření tělovými svícemi

* Jemným dotykem a předáváním energie světla

 

 

Terapie pro páry  a  rodinné terapie

* Terapie ve vztazích

* Rodinná muzikoterapie

 

Relaxačně-terapeutické speciální programy pro malé kolektivy

* Relaxační

* Terapeutický

* Vzdělávací

* Sebepoznávací

* Kombinovaný

Délka trvání a cena dle předchozí dohody


 

* Diagnostika tibetskými mísami *

Využití zvukové rezonance pro zjištění situace a stavu energetické úrovně jak v buňkách, tak i v jednotlivých orgánech.  Diagnostika s působením zvuků, pomůže uvolnit některé bloky v tělesném a nervovém systému. A začne je harmonizovat a léčit na úrovni buněk a DNA.  K této diagnostice přidáváme také doporučení, pro zdravý životní styl - aby mohlo tělo správně a zdravě fungovat.

Vhodná jako doplněk k odbornému lékařskému vyšetření. 


* Diagnostika s pomocí automatické kresby *

Je mimořádná v tom, že pomáhá odhalit příčiny potíží a nesrovnalostí, které přímo souvisí se zaměstnáním, vztahy, ale také mají přímý vliv na zdraví, vitalitu a spokojenost v životě. 


* Očištění čaker a aury zvukem *

S pomocí zvuku se nejen očistí čakerní systém a aura, ale také se doplní chybějící energie tam, kde se jí výslovně nedostává. Současně se posilují vnitřní orgány a žlázy s vnitřní sekrecí.  Přirozený zvuk má schopnost zapůsobit přesně na místa, která to nejvíc potřebují, aniž by si to člověk sám uvědomoval.


* Doplnění energie a uvolnění bloků v těle tibetskými mísami a kartálky*

Terapie se zvukem, zaměřená přímo na oslabená místa v těle, pro posílení vnitřních orgánů, psychiku a posílení vnitřního klidu a harmonie v celém těle, ale také v psýché.


* Muzikoterapie*  

- celostní relaxačně-terapeutická technika pro uvolnění, regeneraci po nemoci či úrazech.  Je originální a specifická dle aktuálních potřeb klienta.Probíhá za působení přirozeného zvukového proudu tibetskými mísami, didgeridoo, bubny, sansuly a dalších etnických muzikoterapeutických nástrojů - viz. Nástroje - a jejich vliv a působení. 

Blahodárně působí na psychiku a zdravé fungování tělesných orgánů. Pomáhá uvolňovat napětí ve svalech a pozitivní účinek je i na celý nervový systém. Posiluje vitalitu, rozpouští hluboké niterné emoční bloky až na úrovni buněk a pozitivně ovlivňuje změny v DNA. 

Zvuková lázeň není náhradou za odbornou práci lékařů.  Působí jako podpůrný prostředek pro regeneraci a rekonvalescenci, a přispívá k navrácení vnitřního klidu a rovnováhy.


* Terapie  Sebepřijetí *  

- je hlubinnou terapií, která směřuje k nalezení a odstranění příčin problémů či nemocí.  Pracuje s podvědomím a buněčnou pamětí.  Rozkrývá karmické vztahy a závazky.  Pomáhá najít ztracenou rovnováhu a vnitřní klid. Posiluje odvahu a sebevědomí. Podporuje uvědomění sebe sama. Přispívá k nalezení smyslu života a seberealizování osobního potenciálu.  Nejde o koučink, ale o cestu k sebepoznání a svobodnému rozhodování.  Pracuje s hluboko ukrytými emocemi a zasutými bloky z minulosti. 


* Shiatsu masáž *  

- se provádí přes lehké oblečení.  Jde o techniku, která je revitalizační, uvolňující a energizující. Vrací tělu vitalitu a pomáhá uvolňovat energetické dráhy (meridiány) těla a harmonizuje jednotlivé orgány.


* Rodinná muzikoterapie*

- pro kolektivní sounáležitost, porozumění a spolupráci v rámci kolektivu a rodinného kruhu.

Součástí je seznámení s nástroji a jejich použití, včetně techniky hraní.  Zahrnuje aktivní i relaxační část.


* Relaxačně terapeutické speciály pro malé kolektivy *

- program dle předchozí dohody vytvořený přímo na míru pro kolektivy - s možností aktivních a relaxačních částí, výukou a procvičováním v meditacích, obeznámení s muzikoterapeutickými nástroji a intuitivním kolektivním hraním, intuitivní kreslení, color-terapie, ad.


 

Vysvětlivky k pojmům

čakry = energetické kanály na těle, které přímo ovlivňují správnou funkci jednotlivých orgánů

meridiány = energetické dráhy na lidském těle. Tyto ovlivňují nejen pružnost, ale také hybnost a pohyblivost těla a vitalitu. Mají také vliv na to, jak se člověk cítí fyzicky.

aura = nehmotný energetický obal, který obklopuje lidské tělo. Podle toho, nakolk je aura čistá nebo špinavá, podle toho se pak člověk cítí více či méně v pohodě. Je-li aura příliš zamořená, člověk může sklouzávat do depresí a pocitům marnosti.

 


Přínos terapií:

1.) uvolnění    2.) celostní harmonie     3.) hluboká relaxace    4. ) komplexní regenerace     5. ) doplnění energie   6. ) podpora vitality a elánu

Při individuálních terapiích je možné jednotlivé terapie kombinovat podle potřeb a přání každého klienta. 

Každý jsme individuální, a tak i přístup a často i postup při terapiích vyžaduje individuální postup, k tomu, aby mohl být problém zdárně vyřešen a bylo vám opravdu dobře. 

To, co nezvládne naše vědomí ani podvědomí, tam zapůsobí zvuk. Zvuk doladí přesně to, co je potřeba. Neboť zdravý zvuk působí pozitivně i tam, kde je nerovnováha a dysharmonie.  A tak zvuk přirozený, citlivě zvolený a zacílený, celkově podpoří návrat zpět k vnitřní síle, klidu a harmonii uvnitř v sobě, a nemusíte přitom vůbec nic řešit.  

 


 

Objednání na individuální terapie e-mail: zvukovelazne@centrum.cz

Blanka Haluzová - telefon: 603 82 47 56    ( pokud se nedovoláte, pošlete SMS, prosím)